+31 6 3957 6165

Information security

Hackers, ransomware, DDOS’en, uitval van elektriciteit…het lijkt aan de orde van de dag te zijn. Door analyse van uw belangen en kwetsbaarheden bent u in staat de juiste maatregelen te nemen. Dat kan juist het verschil maken en u geen slachtoffer laten zijn van de volgende Wannacry. De sturing op informatiebeveiliging is daarom een onderwerp voor de managementtafel. De uitvoering van informatiebeveiligingsmaatregelen is de verantwoordleijkheid van uw ICT-afdeling of dienstverlener, uw facilitaire zaken, uw HRM en uw operationeel en middenmanagers. De verbinding tussen u en deze verantwoordelijken voor de uitvoering kan WijnantsPRISMA voor u zijn.

Kijk hier om te zien wat WijnantsPRISMA voor u kan betekenen.