+31 6 3957 6165

Privacy- en gegevensbescherming

Privacy- en gegevensbescherming zijn verantwoordelijkheden die u heeft jegens bijvoorbeeld uw (potentiële) klanten en uw medewerkers. Van uw (potentiële) klanten wilt u weten wie zij zijn, wat zij willen en hoe u ze kunt benaderen. En van uw medewerkers heeft u voor de uitvoering van een efficiënt en effecief personeelsbeleid ook volop informatie nodig. Voor deze doelen hebt u hun vertrouwen nodig. En dat verkrijgt u en behoudt u vervolgens door de verantwoordelijkheid voor privacy- en gegevensbescherming serieus te nemen.

Op dit moment stelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eisen aan verwerking van deze informatie. Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van toepassing. Als u nu voldoet aan de Wbp, dan zijn de extra eisen waaraan u moet voldoen vrij eenvoudig te realiseren. Indien u nog niet geheel aan de Wbp voldoet, staat u mogelijk voor een ingrijpender aanpak.
Doordat de sancties, die kunnen worden opgelegd voor overtreding van de regels, fors stijgen is het aan te raden spoedig een analyse van de noodzakelijke aanpak te maken. WijnantsPRISMA kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van zo’n gap analyse, het stellen van prioriteiten in de aanpak en het begeleiden van een implementatietraject.

Kijk hier om te zien wat WijnantsPRISMA voor u kan betekenen.