+31 6 3957 6165

Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens WijnantsPRISMA verzamelt en waarvoor die worden gebruikt

WijnantsPRISMA verzamelt en gebruikt persoonsgegevens (namen, adressen, emailadressen, telefoonnummers, LinkedIn-adressen) voor acquisitie, het sluiten van opdrachtovereenkomsten, het uitvoeren van overeengekomen opdrachten, en klantrelatiebeheer.

Contactformulieren
Indien u het contactformulier gebruikt, worden de gegevens die u invult gebruikt om contact met u op te nemen of op een andere wijze uw reactie te verwerken. Daarnaast worden uw IP-adres en informatie over welke browser u gebruikt, verzameld om te helpen spam te detecteren en te bestrijden.

Cookies
WijnantsPRISMA maakt geen gebruik van cookies, tenzij die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

WijnantsPRISMA bewaart uw gegevens nooit langer bewaard dan noodzakelijk.

Welke rechten u hebt

U hebt het recht te weten welke gegevens WijnantsPRISMA van u gebruikt en kunt daar per brief, via email of via het contactformulier om vragen. Als de gegevens die WijnantsPRISMA van u heeft niet kloppen of niet complet zijn, kunt u om correctie of aanvulling vragen. En als u vindt dat WijnantsPRISMA uw gegevens niet langer nodig heeft, kunt u vragen ze te laten verwijderen. Verder hebt u de mogelijkheid te vragen om het gebruik van uw gegevens door WijnantsPRISMA te beperken of kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
In enkele gevallen hebt u ook het recht uw gegevens over te laten dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

De hiervoor genoemde verzoeken zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand worden afgehandeld.
In sommige gevallen zal WijnantsPRISMA niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een wettelijke verplichting is en als gegevens verzameld zijn voor beveiligingsdoeleinden.

Met wie WijnantsPRISMA uw data deelt

Tenzij er een wettelijke verplichting is, zal WijnantsPRISMA uw gegevens nooit zonder uw toestemming met derden delen.

Beveiliging van uw gegevens

WijnantsPRISMA neemt alle mogelijke redelijkerwijs te verwachten maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden dan hiervoor genoemd, dat uw gegevens in handen van niet-gerechtigden belanden, en dat uw gegevens verloren gaan.

Meer informatie

Indien u meer informatie wilt of wanneer u een beroep wil doen op uw privacyrechten, vindt u hier de contactgegevens van WijnantsPRISMA.

Heeft u klachten over hoe WijnantsPRISMA met uw gegevens of een beroep op uw rechten omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, of via het webformulier. Neemt u echter altijd eerst contact op met WijnantsPRISMA om onnodige klachten te voorkomen.